نمایش 1–8 از 10 نتیجه

رتیواتور 36تیغه سوارشونده زراعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه-کداعلامیه 9569  بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : روتیواتورقاب بغل دنده ای بازشوندگی 120سانت تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور سوارشونده زراعی مدلR-500B-205Mکداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد

ریال ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور36 تیغه سوارشونده زارعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : رتیواتورقاب بغل دنده ای تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور36 تیغه سوارشونده زراعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه کداعلامیه 9569بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : رتیواتورقاب بغل دنده ای عرضکار 180 سانت تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور36 تیغه سوارشونده زراعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه کداعلامیه 9569بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : رتیواتورقاب بغل دنده ای عرضکار 180 سانت تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور36تیغه سوارشونده زراعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : روتیواتور36تیغه سوارشونده زراعی تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور 36 تیغه سوارشونده زراعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : رتیواتورقاب بغل دنده ای عرضکار 140 تا 110 سانت تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور28تیغه مدلR300G-205M کداعلامیه 9570  بخش نیرومحرکه

ریال ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید