نمایش 1–8 از 41 نتیجه

خاکورز غلتک دار 7شاخه مدل SHR7-60(چیزل )کداعلامیه 9572بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir :  چیزل7 شاخه یاطاقاندار تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

خاکورز قلمی غلطک دار5شاخه  کداعلامیه 9573بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir :  چیزل 5شاخه یاطاقاندار تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

رتیواتور  -کداعلامیه 9569  بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : روتیواتورقاب بغل دنده ای بازشوندگی 120سانت تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتورکداعلامیه 9569بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : رتیواتورقاب بغل دنده ای عرضکار215سانت تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

کودپاش دامی – کداعلامیه 9574 بخش نیرومحرکه

ریال ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

گاوآهن قلمی مجهز به رتیواتور -کداعلامیه 9567  بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : خاکورز 5 شاخه باغلطک روتیواتور تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

لندلولر  کداعلامیه 9568بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir :  تسطیح کننده زمین (لولر) طول شاسی 600سانتیمترهیدرولیک تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتورکداعلامیه 9569بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : رتیواتورقاب بغل دنده ای عرضکار 180 سانت تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید