نمایش 1–8 از 53 نتیجه

تانکر چهارچرخ

ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

خاکورز غلتک دار 7شاخه مدل SHR7-60(چیزل )کداعلامیه 9572بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir :  چیزل7 شاخه یاطاقاندار تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

خاکورز قلمی غلطک دار5شاخه  کداعلامیه 9573بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir :  چیزل 5شاخه یاطاقاندار تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

رتیواتور 36تیغه سوارشونده زراعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه

ریال ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

رتیواتور 36تیغه سوارشونده زراعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه-کداعلامیه 9569  بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : روتیواتورقاب بغل دنده ای بازشوندگی 120سانت تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور سوارشونده زراعی مدلR-500B-205Mکداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد

ریال ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور36 تیغه سوارشونده زارعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : رتیواتورقاب بغل دنده ای تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتورکداعلامیه 9569بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir: رتیواتورقاب بغل دنده ای عرضکار215سانت تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبرمی باشد)

ریال ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید