نمایش 1–8 از 52 نتیجه

تانکر چهارچرخ

ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

خاکورز غلتک دار 7شاخه مدل SHR7-60(چیزل )کداعلامیه 9572بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir :  چیزل7 شاخه یاطاقاندار تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

خاکورز قلمی غلطک دار5شاخه  کداعلامیه 9573بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir :  چیزل 5شاخه یاطاقاندار تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

رتیواتور 36تیغه سوارشونده زراعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه-کداعلامیه 9569  بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : روتیواتورقاب بغل دنده ای بازشوندگی 120سانت تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور سوارشونده زراعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir : رتیواتورقاب بغل دنده ای عرضکار 140 تا 110 سانت تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتور36 تیغه سوارشونده زارعی مدلR-500B-205M کداعلامیه 9569 بخش نیرومحرکه کداعلامیه 9569 (درسایت www.124.ir : رتیواتورقاب بغل دنده ای عرضکار215سانت تولیدداخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبر می‌باشد)

ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

روتیواتورکداعلامیه 9569بخش نیرومحرکه (درسایت www.124.ir: رتیواتورقاب بغل دنده ای عرضکار215سانت تولید داخل ساخت گروه صنعتی شیرمست معتبرمی باشد)

ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید

کانال کن( ترنچر)

ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
افزودن به سبد خرید